ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΝΩ ΤΟΥ Ν. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 – ΑΔΑ: Ψ2ΞΩ46907Θ-ΦΝ0

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΑΝΩ ΤΟΥ Ν. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 13:15:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΞΩ46907Θ-ΦΝ0
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου