Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη. – ΑΔΑ: Ψ2ΩΚ46907Θ-ΡΗ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 60/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 11:25:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΩΚ46907Θ-ΡΗ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου