ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 12oz – ΑΔΑ: Ψ2ΓΞ46907Θ-ΘΚ0

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΟΤΗΡΙΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 12oz
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/07/2023 13:20:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ2ΓΞ46907Θ-ΘΚ0
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου