ΧΕ-1398 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 613/2023 – ΑΔΑ: Ψ0ΒΛ46907Θ-ΠΩΣ

Θέμα: ΧΕ-1398 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 613/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 09:47:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΒΛ46907Θ-ΠΩΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου