Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1561 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: Ψ0ΔΒ46907Θ-41Α

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1561 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 04/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2023 11:52:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΔΒ46907Θ-41Α
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου