ΧΕ-1479 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN GANZ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΩΖΔΠ46907Θ-010

Θέμα: ΧΕ-1479 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ "ΘΗΚΑΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ SWAN GANZ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 18/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:27:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΔΠ46907Θ-010
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου