ΧΕ-1584 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ( ΤΕΠ ) – ΑΔΑ: ΩΖ5346907Θ-ΘΒΙ

Θέμα: ΧΕ-1584 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ ( ΤΕΠ )
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 11:14:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ5346907Θ-ΘΒΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου