ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4 ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΔΑ: ΩΝΒΒ46907Θ-0ΥΨ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4 ΜΟΝΙΤΟΡ
Ημερομηνία: 27/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2023 11:33:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΒΒ46907Θ-0ΥΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου