ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 23WL ΚΑΙ ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ – ΑΔΑ: ΩΝΟΥ46907Θ-ΛΙ8

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΝΥΣΤΕΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΒΗ 23WL ΚΑΙ ΣΑΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 11:39:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΟΥ46907Θ-ΛΙ8
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου