Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1311.01 – ΑΔΑ: ΩΝ9546907Θ-Κ5Η

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1311.01
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 11:47:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝ9546907Θ-Κ5Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου