ΧΕ-1583 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΩΧΛΔ46907Θ-ΚΡ3

Θέμα: ΧΕ-1583 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 11:14:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΛΔ46907Θ-ΚΡ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου