ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: Ω8ΘΖ46907Θ-Λ5Θ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 13:32:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΘΖ46907Θ-Λ5Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου