ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΑΔΑ: 9ΖΖΜ46907Θ-ΜΜΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 09:05:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΖΖΜ46907Θ-ΜΜΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου