Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 398/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Ζ6Δ46907Θ-ΔΓΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 398/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 13:46:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ζ6Δ46907Θ-ΔΓΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου