Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.307 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΞΤΝ46907Θ-ΛΟΓ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.307 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 24/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 11:20:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΤΝ46907Θ-ΛΟΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου