«ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ», «ΞΥΛΟΛΗ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,8%» (ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) – ΑΔΑ: 9ΒΛΠ46907Θ-Γ0Θ

Θέμα: «ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ», «ΞΥΛΟΛΗ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,8%» (ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 13:46:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΛΠ46907Θ-Γ0Θ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου