ΧΕ-1331 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 869/2022 – ΑΔΑ: 9ΡΤΤ46907Θ-Θ59

Θέμα: ΧΕ-1331 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 869/2022
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:15:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΤΤ46907Θ-Θ59
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου