Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 118/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 9ΨΟΑ46907Θ-ΓΚ8

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 118/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/07/2023 11:12:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΟΑ46907Θ-ΓΚ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου