ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 9Π1846907Θ-ΧΞ4

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2023 14:58:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Π1846907Θ-ΧΞ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου