ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ, ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ) – ΑΔΑ: 9ΟΒΧ46907Θ-ΜΤ2

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ, ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ,ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ)
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/07/2023 10:11:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΒΧ46907Θ-ΜΤ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου