ΧΕ-1391 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ LAZER ΗΜΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΩΨΘ46907Θ-ΑΦΖ

Θέμα: ΧΕ-1391 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ LAZER ΗΜΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:39:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΨΘ46907Θ-ΑΦΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου