Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.115 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΟΛΞ46907Θ-Π2Μ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.115 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2023 10:42:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΟΛΞ46907Θ-Π2Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου