ΧΕ-1469 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1338/2021 – ΑΔΑ: 9ΩΗΖ46907Θ-ΣΥΒ

Θέμα: ΧΕ-1469 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1338/2021
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/08/2023 11:30:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΗΖ46907Θ-ΣΥΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου