ΧΕ-1417 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 865/2023 – ΑΔΑ: 9Ω5Ξ46907Θ-3ΟΛ

Θέμα: ΧΕ-1417 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 865/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:50:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ω5Ξ46907Θ-3ΟΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου