ΧΕ-1381 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 607/2023 & ΧΕ 608/2023 – ΑΔΑ: 9ΝΜΥ46907Θ-ΨΙΛ

Θέμα: ΧΕ-1381 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 607/2023 & ΧΕ 608/2023
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/08/2023 14:05:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΝΜΥ46907Θ-ΨΙΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου