ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9ΛΧΔ46907Θ-ΗΒΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2023 13:01:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΧΔ46907Θ-ΗΒΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου