Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 352/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9ΛΑΦ46907Θ-5ΡΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 352/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2023 10:33:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΑΦ46907Θ-5ΡΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου