Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1203 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 9Λ9Τ46907Θ-Μ42

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1203 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 05/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2023 12:04:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Λ9Τ46907Θ-Μ42
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου