Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΚΑΖΑΝΑΚΙ WC , ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΗΣΣ46907Θ-ΥΕ5

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους: «ΚΑΖΑΝΑΚΙ WC , ΣΠΙΡΑΛ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 12:37:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΣΣ46907Θ-ΥΕ5
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου