ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡΥ 15Χ15 – ΑΔΑ: 9ΗΩ246907Θ-ΟΑΙ

Θέμα: ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟΥ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΕΛΑΦΡΥ 15Χ15
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/07/2023 12:53:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΩ246907Θ-ΟΑΙ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου