ΧΕ-1428 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 790/2023 & ΧΕ 685/2023 – ΑΔΑ: 9Φ9546907Θ-ΗΛΜ

Θέμα: ΧΕ-1428 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 790/2023 & ΧΕ 685/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:50:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ9546907Θ-ΗΛΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου