ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ PLEUROCATH. – ΑΔΑ: 9Ε9Ω46907Θ-ΤΝΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΖΩΚΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ PLEUROCATH.
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 13:01:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε9Ω46907Θ-ΤΝΨ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου