2Η 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΔΑ: 9Ε3Χ46907Θ-ΟΚΙ

Θέμα: 2Η 6ΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ημερομηνία: 03/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 14:44:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε3Χ46907Θ-ΟΚΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου