Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 97ΠΚ46907Θ-Δ91

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 77/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/07/2023 10:27:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΠΚ46907Θ-Δ91
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου