Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 130/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 97ΝΤ46907Θ-Ψ00

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 130/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 14:06:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΝΤ46907Θ-Ψ00
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου