Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 59/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 974Ω46907Θ-08Ρ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 59/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/07/2023 12:47:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 974Ω46907Θ-08Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου