ΧΕ-1476 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022 – ΑΔΑ: 96ΨΟ46907Θ-ΝΘΛ

Θέμα: ΧΕ-1476 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1527/2022
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/07/2023 11:53:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΨΟ46907Θ-ΝΘΛ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου