ΧΕ-1395 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ – ΔΙΑΤΟΜΗΣ , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 94ΨΞ46907Θ-ΙΟΖ

Θέμα: ΧΕ-1395 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ – ΔΙΑΤΟΜΗΣ , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:03:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΨΞ46907Θ-ΙΟΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου