ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ20mm – ΑΔΑ: 94Η546907Θ-ΛΚΜ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ20mm
Ημερομηνία: 04/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2023 13:28:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94Η546907Θ-ΛΚΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου