Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 64/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 94ΦΧ46907Θ-Λ4Γ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 64/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 11:23:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΦΧ46907Θ-Λ4Γ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου