ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ‘ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ’ – ΑΔΑ: 930Β46907Θ-ΕΡΤ

Θέμα: ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ‘ΕΛΤΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ’
Ημερομηνία: 24/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 14:56:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 930Β46907Θ-ΕΡΤ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου