Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1688/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 91ΦΣ46907Θ-26Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1688/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/07/2023 14:24:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΦΣ46907Θ-26Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου