ΧΕ-1473 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 900Ρ46907Θ-ΓΛΜ

Θέμα: ΧΕ-1473 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΜΦΙΑΛΟΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:21:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 900Ρ46907Θ-ΓΛΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου