ΧΕ-1431 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ " , " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ " , " ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΑ " & " ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΖΞΩ46907Θ-Ω3Δ

Θέμα: ΧΕ-1431 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ " , " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ " , " ΦΙΛΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΑ " & " ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ", ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 08:52:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΞΩ46907Θ-Ω3Δ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου