ΧΕ-1376 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 414/2022 – ΑΔΑ: 6ΥΘ446907Θ-ΒΦΚ

Θέμα: ΧΕ-1376 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 414/2022
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:03:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΘ446907Θ-ΒΦΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου