Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΥΨΙ46907Θ-ΙΧΜ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΡΑΜΜΑΤΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2023 08:51:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΨΙ46907Θ-ΙΧΜ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου