Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 220/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΥΩΕ46907Θ-Ξ3Μ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 220/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 08:58:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΩΕ46907Θ-Ξ3Μ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου