Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.206/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ " από την εταιρεία Y LOGIMED AE (91 ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ) – ΑΔΑ: 6ΞΛ846907Θ-Σ87

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.206/2022 Συμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια "ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ "
από την εταιρεία Y LOGIMED AE (91 ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ)
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 11:16:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΛ846907Θ-Σ87
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου