ΧΕ-1593 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 305/2023 – ΑΔΑ: 6ΒΠΥ46907Θ-ΒΡΣ

Θέμα: ΧΕ-1593 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 305/2023
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 07:50:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΠΥ46907Θ-ΒΡΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου