ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 6ΒΙ346907Θ-Α5Λ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 13:29:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΒΙ346907Θ-Α5Λ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου